MSD gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Door inzending stemt u in met verwerking en/of gebruik van de door u versterkte gegevens. MSD gebruikt de informatie o.a. om u te voorzien van informatie over onze diensten of producten waarvan wij menen dat die voor u interessant kunnen zijn en om te voldoen aan verplichtingen voortvloeiend uit interne en externe regelgeving. U kunt te allen tijde uw gegevens opvragen en verzoeken deze te corrigeren of te verwijderen. Stuurt u hiertoe een email naar info@MSD.nl o.v.v.WOMN-1175582-0008