In het kader van een vruchtbaarheidsbehandeling heeft uw arts u een of meerdere producten van MSD voorgeschreven.
Kies uw medicatie voor een instructievideo voor gebruik.

Om juridische redenen mogen wij uitsluitend informatie geven aan mensen aan wie ORGALUTRAN, ELONVA en PUREGON is voorgeschreven en aan mensen die dit product al gebruiken. Daarom dient u als wachtwoord de eerste 5 cijfers van het EU/RVG-nummer van het aan u voorgeschreven product in te vullen, dit nummer vindt u op de verpakking.

[klant-login]